Offline

Livet er ikke en dans på roser. Det er både torner og kvister. Spesielt blir det synlig på internettets motorvei der ting ikke alltid er slik det fremstår.

Jeg har derfor i dag den 13.10.2014 bestemt meg for å gå offline fordi jeg ikke lenger orker å forholde meg mer til mistanker og påstander om både det ene og andre. Jeg er nødt til å bruke energien på andre ting. Det er imidlertid ingen innrømmelse av at de før nevnte mistanker og påstander er reelle.

Det er trist og vedmodig, men det er et svært nødvendig skritt om livet mitt noensinne skal bli i vater igjen. Når ting blir satt på spissen og valget står mellom elektronisk kommunikasjon - med dertil hørende fare for misforståelser, kimer til mistanker og uvennskap - og den gode samtalen IRL så er det i grunn et enkelt valg.

Den elektroniske utgaven av Kjell Inge skal herved anses for å ha avgått med døden.